Blog

Tin nhắn xin nghỉ việc đột xuất

Bạn đã biết cách viết tin nhắn xin nghỉ việc đột xuất chưa? Khi bạn cảm thấy cần phải nghỉ việc đột ngột vì một lý do cá nhân hoặc sức khỏe, việc thể hiện điều này một cách lịch lãm và tôn trọng luôn là quan trọng. Dưới đây là một hướng dẫn về cách viết một tin nhắn xin nghỉ việc đột xuất, bao gồm cả lý do và cách thể hiện sự tôn trọng đối với tình hình.

tin nhắn xin nghỉ việc đột xuất

1. Lý Do Xin Nghỉ Việc:

Lý do xin nghỉ việc đột xuất có thể rất đa dạng, từ việc bạn cảm thấy mệt mỏi đến vấn đề sức khỏe cá nhân. Dưới đây là một số lý do thông dụng:

a. Vấn Đề Sức Khỏe:

  • Bạn cảm thấy không khỏe và cần thời gian để điều trị hoặc phục hồi.
  • Có sự cố y tế hoặc chấn thương đột ngột.

b. Vấn Đề Gia Đình:

  • Có vấn đề gia đình khẩn cấp, ví dụ như bệnh nặng hoặc tai nạn.

c. Sự Cần Thiết Cho Tâm Hồn:

  • Bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc gặp vấn đề về tâm lý cần thời gian riêng để bình phục và cân nhắc.

2. Cách Viết Tin Nhắn Xin Nghỉ Việc Đột Xuất:

a. Thể Hiện Lý Do Một Cách Trung Thực:

Bắt đầu bằng việc thể hiện lý do bạn cần nghỉ việc. Điều này giúp cho cấp trên hoặc nhà quản lý của bạn hiểu tình hình.

Ví dụ:

“Tôi xin nghỉ việc vì tôi gặp vấn đề về sức khỏe và cần thời gian điều trị.”

b. Thể Hiện Sự Tôn Trọng Và Tính Trách Nhiệm:

Hãy bày tỏ sự tôn trọng đối với công ty và đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể đề cập đến sự hỗ trợ của họ hoặc cách bạn định giữ liên lạc trong thời gian nghỉ việc.

Ví dụ:

“Tôi rất biết ơn mọi sự hỗ trợ và hiểu rằng quyết định này có thể gây khó khăn cho mọi người. Tôi sẽ cố gắng duy trì liên lạc và hỗ trợ từ xa trong thời gian tôi nghỉ việc.”

c. Đề Xuất Giải Pháp Thay Thế:

Nếu có thể, bạn có thể đề xuất giải pháp thay thế, ví dụ như gợi ý người thay thế bạn trong thời gian bạn nghỉ việc.

Ví dụ:

“Tôi đã nói chuyện với đồng nghiệp A, và họ đã đồng ý giúp tôi quản lý công việc trong thời gian tôi nghỉ. Tôi đã chuyển giao một số công việc cho họ và họ đã đồng ý giúp đỡ.”

d. Đề Xuất Thời Gian Nghỉ Việc:

Nếu bạn đã có một thời gian cụ thể bạn cần nghỉ việc, hãy thể hiện điều này.

Ví dụ:

“Tôi dự định nghỉ việc trong vòng hai tuần kể từ ngày hôm nay và sẽ quay lại làm việc vào ngày DD/MM/YYYY.”

e. Kết Luận Với Sự Tôn Trọng:

Kết thúc tin nhắn với sự tôn trọng và lời cảm ơn.

Ví dụ:

“Rất cảm ơn sự hiểu thông và sự hỗ trợ của công ty trong thời gian này. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội quay trở lại và làm việc cùng với mọi người.”

3. Một Số Lưu Ý Khi Viết Tin Nhắn Xin Nghỉ Việc Đột Xuất:

  • Hãy thông báo cho cấp trên hoặc người quản lý của bạn trước bằng cách gọi điện thoại nếu có thể. Sau đó, viết tin nhắn để chính thức xác nhận lý do và thời gian nghỉ việc.
  • Thực hiện mọi thủ tục liên quan đến chính sách của công ty liên quan đến nghỉ việc đột xuất, ví dụ như việc bạn cần gửi giấy tờ y tế nếu lý do là về sức khỏe.
  • Duy trì lời hứa của bạn trong thời gian nghỉ việc, bao gồm việc duy trì liên lạc và tham gia vào công việc từ xa nếu có thể.
  • Khi bạn quay trở lại làm việc, hãy cố gắng bù đắp công việc đã bị gián đoạn và thể hiện sự tôn trọng đối với sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong thời gian bạn nghỉ việc.

You might be interested in …