Blog

Thư cảm ơn của nhà trường đến mạnh thường quân

Dưới đây là mẫu thư cảm ơn của nhà trường đến mạnh thường quân mà Vieclamquangninh.org muốn chia sẻ.

Thư cảm ơn của nhà trường đến mạnh thường quân

Kính gửi: [Tên mạnh thường quân]

[Tên nhà trường] xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến [tên mạnh thường quân] đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho nhà trường.

Nhận được sự ủng hộ của [tên mạnh thường quân], nhà trường chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng. Sự ủng hộ của [tên mạnh thường quân] sẽ góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt hơn mục tiêu giáo dục của mình, giúp các em học sinh có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.

Sự ủng hộ của [tên mạnh thường quân] đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường sẽ sử dụng nguồn kinh phí này một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giáo dục và đào tạo.

Một lần nữa, nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến [tên mạnh thường quân]. Kính chúc [tên mạnh thường quân] và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

 • [Tên nhà trường]
 • [Địa chỉ]
 • [Số điện thoại]
 • [Email]
 • [Ngày tháng năm]

Lưu ý khi viết thư cảm ơn của nhà trường đến mạnh thường quân

 • Thư cảm ơn cần được viết ngắn gọn, súc tích, nhưng vẫn thể hiện được sự chân thành và trân trọng của nhà trường đối với sự ủng hộ của mạnh thường quân.
 • Thư cảm ơn cần nêu rõ tên mạnh thường quân, nội dung ủng hộ và lời cảm ơn của nhà trường.
 • Thư cảm ơn cần được gửi đi càng sớm càng tốt sau khi nhận được sự ủng hộ của mạnh thường quân.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về thư cảm ơn của nhà trường đến mạnh thường quân

Ví dụ 1:

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

[Tên nhà trường] xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ông Nguyễn Văn A đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho nhà trường.

Nhận được sự ủng hộ của Ông Nguyễn Văn A, nhà trường chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng. Sự ủng hộ của Ông Nguyễn Văn A sẽ góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt hơn mục tiêu giáo dục của mình, giúp các em học sinh có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.

Sự ủng hộ của Ông Nguyễn Văn A đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường sẽ sử dụng nguồn kinh phí này một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giáo dục và đào tạo.

Một lần nữa, nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ông Nguyễn Văn A. Kính chúc Ông Nguyễn Văn A và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

 • [Tên nhà trường]
 • [Địa chỉ]
 • [Số điện thoại]
 • [Email]
 • [Ngày tháng năm]

Ví dụ 2:

Kính gửi: Công ty cổ phần ABC

[Tên nhà trường] xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Công ty cổ phần ABC đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho nhà trường.

Nhận được sự ủng hộ của Công ty cổ phần ABC, nhà trường chúng tôi vô cùng cảm kích và trân trọng. Sự ủng hộ của Công ty cổ phần ABC sẽ góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt hơn mục tiêu giáo dục của mình, giúp các em học sinh có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.

Sự ủng hộ của Công ty cổ phần ABC đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhà trường sẽ sử dụng nguồn kinh phí này một cách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giáo dục và đào tạo.

Một lần nữa, nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Công ty cổ phần ABC. Kính chúc Công ty cổ phần ABC luôn phát triển vững mạnh, thành công và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Trân trọng!

 • [Tên nhà trường]
 • [Địa chỉ]
 • [Số điện thoại]
 • [Email]
 • [Ngày tháng năm]

You might be interested in …