Blog

Hiện tượng dư cung lao động xảy ra khi

Hiện tượng dư cung lao động xảy ra khi cung lao động lớn hơn cầu lao động. Điều này có nghĩa là có quá nhiều người lao động đang tìm kiếm việc làm trong khi số lượng việc làm có sẵn lại hạn chế.

Hiện tượng dư cung lao động xảy ra khi

Nguyên nhân của hiện tượng dư cung lao động

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dư cung lao động, bao gồm:

 • Tăng trưởng kinh tế chậm

Tăng trưởng kinh tế chậm dẫn đến nhu cầu về lao động giảm xuống. Khi nền kinh tế tăng trưởng nhanh, các doanh nghiệp cần nhiều lao động hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, các doanh nghiệp sẽ cắt giảm lao động hoặc tạm ngừng tuyển dụng.

 • Chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu lao động. Khi nền kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, nhu cầu về lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ sẽ tăng lên. Ngược lại, nhu cầu về lao động trong các ngành nông nghiệp sẽ giảm xuống.

 • Thay đổi công nghệ

Thay đổi công nghệ dẫn đến sự thay đổi về kỹ năng lao động cần thiết. Khi công nghệ mới được áp dụng, các doanh nghiệp sẽ cần tuyển dụng lao động có kỹ năng phù hợp với công nghệ mới. Ngược lại, lao động có kỹ năng không phù hợp với công nghệ mới sẽ khó tìm được việc làm.

 • Tăng dân số

Tăng dân số dẫn đến tăng cung lao động. Khi dân số tăng lên, số lượng người lao động cũng tăng lên. Tuy nhiên, nhu cầu về lao động không nhất thiết phải tăng theo.

Hậu quả của hiện tượng dư cung lao động

Hiện tượng dư cung lao động gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế, bao gồm:

 • Tăng tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm của lực lượng lao động không có việc làm. Khi cung lao động lớn hơn cầu lao động, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên.

 • Giảm thu nhập của người lao động

Khi cung lao động lớn hơn cầu lao động, người lao động sẽ phải cạnh tranh với nhau để tìm được việc làm. Điều này dẫn đến giảm thu nhập của người lao động.

 • Giảm năng suất lao động

Khi người lao động phải cạnh tranh với nhau để tìm được việc làm, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn hoặc làm việc trong điều kiện kém thuận lợi hơn. Điều này dẫn đến giảm năng suất lao động.

Giải pháp khắc phục hiện tượng dư cung lao động

Để khắc phục hiện tượng dư cung lao động, cần có các giải pháp đồng bộ, bao gồm:

 • Tăng cường tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là giải pháp cơ bản để giải quyết hiện tượng dư cung lao động. Khi nền kinh tế tăng trưởng, nhu cầu về lao động sẽ tăng lên.

 • Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cần được thực hiện một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của từng quốc gia. Khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành công, nhu cầu về lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ sẽ tăng lên, giúp giải quyết phần nào hiện tượng dư cung lao động.

 • Đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động

Đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động giúp người lao động có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

 • Tăng cường bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động có thu nhập trong thời gian thất nghiệp, góp phần giảm bớt những tác động tiêu cực của hiện tượng dư cung lao động.

Kết luận

Hiện tượng dư cung lao động xảy ra khi nguồn cung lao động lớn hơn cầu lao động. Hiện tượng dư cung lao động là một vấn đề kinh tế xã hội quan trọng cần được giải quyết. Để khắc phục hiện tượng này, cần có sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế của từng quốc gia.

You might be interested in …