Đăng tin tuyển dụng

Nhập thông tin vào các trường dưới đây để đăng tin tuyển dụng ngay.

Để trống nếu vị trí không quan trọng

Tông tin công ty

Thông tin:

  • Sau khi bạn đã gửi tin tuyển dụng thành công, hãy chuyển khoản thanh toán số tiền tương đương với gói dịch vụ mà bạn chọn.
  • Nội dung chuyển khoản ghi rõ tên công ty.
  • Sau khi chuyển khoản bạn có thể thông báo cho chúng chúng tôi qua biểu mẫu tại trnag “Liên hệ” để tin tuyển dụng của bạn được xét duyệt nhanh hơn.

Thông tin tài khoản nhận thanh toán:

  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  • Số tài khoản: 1913 5576 1160 16
  • Chủ tài khoản: Hoàng Văn Minh